Over Fiscagio


Over ons

De studievereniging Fiscagio staat voor de belangen van de studenten van Finance Tax & Advice op de Hanzehogeschool, te Groningen. De missie van studievereniging Fiscagio is het organiseren van activiteiten waarbij studenten, school en beroepspraktijk bij elkaar worden betrokken. Daarnaast wil het de belangen van de studenten aan het Instituut Buisiness Marketing & Finance aan de Hanzehogeschool Groningen behartigen. Tot slot zet zij zich in om van sociale contacten tussen leden onderling en met studenten binnen het instituut Buisiness Marketing & Finance te bevorderen. Om de stap zo klein mogelijk te maken hebben wij actieve en enthousiaste leden nodig. Die zich durven in te zetten voor de vereniging en activiteiten organiseert die van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast is de beroepspraktijk ook een bijzonder belangrijke speler in dit proces. De beroepspraktijk draagt bij in het ontwikkelingsproces van de student. De beroepspraktijk kan inzicht creëren in hetgeen wat vereist wordt in een gewenste toekomstige functie. De student krijgt een beter beeld wat van hem verwacht wordt en hoe hij dit kan bereiken.

Het bestuur van Fiscagio bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, intern coördinator en extern coördinator. Naast het bestuur zijn er een aantal commissies, is er een Raad van Toezicht, Algemene Ledenvergadering en een kascommissie. 

Historie​

De studievereniging Fiscagio, voorheen Avoir Fiscal is opgericht in 1994 voor en door studenten van de opleiding Fiscaal Recht en Economie aan de Hanzehogeschool te Groningen. De vereniging is begonnen onder de naam ‘FIOD’, een afkorting die in Nederland beter bekend staat als de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst. In 1998 is de naam veranderd naar Avoir Fiscal, vernoemd naar een Frans arrest uit 1986 over de vrijheid van vestiging in de Europese Unie. Destijds, in 1994, is de vereniging begonnen met 50 leden, tegenwoordig telt de vereniging circa 175 leden.