27e Bestuur

IMG-0235.JPG
v.l.n.r. Ylse Sinnema, Thomas Maat, Esmee Jeuring, Lisa Boers, Baukje Wester en Dolores Vonk

Bestuur '22-'23

Lisa Boers Voorzitter
Esmee Jeuring Vicevoorzitter
Baukje Wester Secretaris
Thomas Maat Penningmeester
Dolores Vonk Intern coördinator
Ylse Sinnema Extern coördinator