Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Jip Boers Raad van Toezicht
Mila Sikkema Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij staat het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd met raad terzijde.