Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Yoeri Delfstra -
Bas van Dijk -
Ylse Sinnema -

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Hij staat het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd met raad terzijde.