Contact

Frank Mekel (vertrouwenspersoon) voorzitter@fiscagio.nl
- vicevoorzitter@fiscagio.nl
Joeri de Vries secretaris@fiscagio.nl
Daan Visser (vertrouwenspersoon) penningmeester@fiscagio.nl
- intern@fiscagio.nl
Jeroen Stevens extern@fiscagio.nl