Rabobank

Rabobank-logo.jpg

Wie we zijn
De Rabobank is actief in Nederland en in een groot aantal andere landen in de wereld. Als maatschappelijke bank willen we in Nederland een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn, en in het buitenland bijdragen aan de oplossing van het voedselvraagstuk. Wij zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. Klanten kunnen hun betrokkenheid met de bank tonen door lid te worden. Momenteel zijn er bijna twee miljoen klanten lid van de Rabobank. Leden kunnen meepraten en meebeslissen over de bank. 

In Nederland zijn ruim honderd lokale Rabobanken met een grote mate van zelfstandigheid actief om zo de klant en de lokale omgeving beter te kunnen bedienen. Zij worden bijgestaan door de ondersteunende organisatie in Utrecht. Hier wordt beleid geïnitieerd en worden producten en diensten ontwikkeld. Te denken valt aan kredietvormen, betalingsproducten, effectendiensten, marketing, distributie en personeelsbeleid.

Een aandeel in elkaar
Een aandeel nemen in elkaar, betekent samen met anderen optrekken en daarin verantwoordelijkheid nemen. De Rabobank is ervan overtuigd dat verschillen in mensen ons helpen een betere bank te zijn. Daarom letten we bij de samenstelling van de teams op diversiteit en streven we naar verscheidenheid in bijvoorbeeld sekse, achtergronden, culturen, leeftijden, voorkeuren en competenties. Bij ons krijgt iedereen de kans om zichzelf te zijn. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil.